Tìm kiếm sản phẩm
các trang bet bị chặn có dùng vpn

THÀNH PHẦN ĐỊNH LƯỢNG:  Kali hữu hiệu (K2Ohh): 50% Lưu huỳnh (S): PH: 7 Phụ gia  (Additives) Vừa đủ 100%     CÔNG DỤNG: – Tăng cường sức chống chịu với sâu bệnh hại và các điều kiện bất lợi của môi trường khô hạn, mặm,… – Tăng độ ngọt của trái. – Giúp tăng […]

các trang bet bị chặn có dùng vpn

Thành phần: Pyraclotrobin….15%w/w Dimethomorp….30%w/w Phụ gia và dung môi vừa đủ 100%w/w Thể tích thực: 250ml     CÔNG DỤNG: Mdbintop 45SC là thuốc trừ bệnh có tác động nội hấp mạnh, lưu dẫn. Thuốc được đăng kí để phòng trừ bệnh sương mai. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Dịch hại : Sương mai Liều lượng: […]

các trang bet bị chặn có dùng vpn

Thành phần Spirodiclofen… 340g/l Phụ gia vừa đủ 1 lít Thể tích thực: 250ml CÔNG DỤNG: Mdspifendor 340SC là thuốc đặc trị nhện đỏ thế hệ mới nhất, có tác động tiếp xúc, lưu dẫn, hiệu lực cao đối với tất cả các giai đoạn sinh trưởng của côn trùng. Thuốc tác động mạnh, hạ […]

các trang bet bị chặn có dùng vpn

Thành phần: Trifloxystronbin 250g/kg Tebuconazole 250g/kg Phụ gia và dung môi: 500g/kg Thể tích thực: 300ml     CÔNG DỤNG: TT  Bastigold 500SC là thuốc trừ bệnh có tác động nội hấp. Thuốc được đăng ký phòng trừ thán thư tại hồ tiêu. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Bệnh hại: Thán Thư/ hồ tiêu Liều lượng: […]

các trang bet bị chặn có dùng vpn

Hoạt chất: Benzobicyclon 500g/l Phụ gia vừa đủ 1 lít       Công dụng: – Hiệu lực kéo dài lên đến 21 ngày. – Không cần phun lại nếu gặp mưa. – Tiện lợi sử dụng (phun, trộn phân) – Không bị ảnh hưởng bởi PH đất và nước ruộng. – Cơ chế tác […]