Quy trình sức mạnh sinh học
các trang bet bị chặn có dùng vpn

Thành phần:
– Polyphenol chiết xuất từ than bùn
– Mangifera indica………………..1g/l
Quy cách: gói 20 ml, chai 240 ml

các trang bet bị chặn có dùng vpn

Thành phần:

– Polyphenol… 1.8g/l (chiết xuất từ Oroxylum indicum và Salix babylonica)

– Phụ gia vừa đủ 1 lít

Quy cách: Gói 30ml và chai 360ml

các trang bet bị chặn có dùng vpn

Thành phần: Sophora japonica L.Schott… 4g/kg

Quy cách: 10g, 18g và 100g

các trang bet bị chặn có dùng vpn

Thành phần:

– Polyphenol chiết xuất từ than bùn và lá cây vải (Litchi chinesis sonn) 0.11g/l

– Phụ gia và dung môi: vừa đủ 1 lít

các trang bet bị chặn có dùng vpn

Thành phần:  – Brasssinolide….0,1% w/w – Phụ gia vừa đủ 100% w/w Liều lượng: 10g/bình 25 lít     TT-BIOBECA 0.1SP trên lúa   TT-BIOBECA 0.1SP trên cây ăn trái     CÔNG DỤNG:   – Hoocmon thực vật tự nhiên – Giữ xanh lá đòng, vô gạo nhanh hơn – Gạo vô chắc tới […]